אישורים


להורים: עמדו על האישור המבוקש ולחצו על הרבוע בצד ימין למעלה, לאחר פתיחת המסמך לחצו על הדפסה (לצערנו, משרד החינוך עדיין לא מכיר בחתימה אלקטרונית)

טופס הצהרת בריאות.pdf

הצהרת בריאות לעולים לז'

יום שדה ט1 28.5

הורי ט'1

אישור י1 י2

אישור הורים י1 י2

אישור ט1

אישור הורים ט1

אישור ט4 ט5

אישור הורים ט4 ט5

אישור ישמ 6.5 ח34

אישור הורים ח3 ח4