אישורים


להורים: עמדו על האישור המבוקש ולחצו על הרבוע בצד ימין למעלה, לאחר פתיחת המסמך לחצו על הדפסה (לצערנו, משרד החינוך עדיין לא מכיר בחתימה אלקטרונית)

טופס הצהרת בריאות.pdf

הצהרת בריאות לעולים לז'

ט3 18.2.docx