הורים

מצגת פתיחת שנה להורי חט"ע - תשפ"א

מצגת הורים לפני פתיחת שנת הלימודים.pdf