אישורים שכבת י'ב

אישור יציאה לסיור שכבת יב

אישור הורים לטיול

12/02/2020