הפנימייה

פעילות פורים בפנימייה

פעולת קבוצה י נעלה

קבוצת גולן בפעילות

יצירת לוכדי חלומות בקבוצת פלא

אירוע נוביגוד למשפחות המארחות את חניכי נעלה

פעילות נוביגוד בשכבת יא

סמינר בית של חניכי הפנימייה