מגדר

הרצאה מאלפת המסבירה:

מה ההבדל בין מין למגדר?

מה קשור להבדלים טבעיים והבדלים תרבותיים?