הודעות למורים מגורמי חוץ

Scan0007.pdf

ריענון הנחיות למורי אופק לקראת תשע"ט

הסבר classoos.pdf

באחרונה הוצע לבית הספר לרכוש ספרי לימוד דיגיטליים באמצעות חברת קלאסוס. הנושא העלה שורה של שאלות כולל תחושות: "זה העתיד", "זה קל ונוח וזמין וחדשני" ומהצד השני "אנשים אוהבים להרגיש את הספר ולדפדף בו", "למה להגדיל את שעות המסך", "המעבר יעצים את אי השוויון בין התלמידים" ועוד לכאן ולכאן... בינתיים, ניתנה הנחייה לבדוק את השימוש בבתי ספר שעברו לספרי לימוד דיגיטליים לקראת דיון מעמיק שיתקיים בנושא

בעד

נגד

תמר (בית ספר דתי לבנות): "בוקר טוב, אצלינו המורים מסרבים לעבוד עם ספר דיגיטלי. גם אלו שניסו השנה, מסרבים להמשיך. וגם התלמידות נגד". "המורה לפיסיקה מתנגדת נחרצת... לא מצאתי כל ערך מוסף"...

שלומי נויפלד (רכז תקשוב בהתיישבותי): "הם צודקים. זו הבטחה שלא מומשה, מה לעשות"