רכזי מקצועות

קבוצת יום א: הניה, מאיה, אליס, יוסף, אורן, אמל, יעל

קבוצת יום ג': הניה,

תקצוב הסעות מבואות