שכבות במבואות

עבודת צוות בחטיבה

פורום צוותים שכבתיים חטיבת הביניים

יום שיא אמנויות בחטיבת הביניים

יום שיא אומנויות בחט״ב