שכבת ח' - אופק

תשע"ט

תשע"ח

גיבוש אתגרי
פרוייקט ל"ב
ביקור בנצרת ז 11/17
מתמטיקה חווייתית
"הממציא הצעיר"