תלמידים

סקר לחולצות של פורים!!!

ניתן לבצע מספר הזמנות, בכל הזמנה פריט אחד בלבד!

אם יש שאלות: רז 058610051 תמרי 0584499297

כניסה לקלאסרום: א. כניסה למייל האישי במבואות ב. תשעה ריבועים ג. קלאסרום ד. הצטרף לכיתה (+) ה. רישום הקוד שהמורה נותן

פורטל התלמידים של משרד החינוך