תלמידים

כניסה לקלאסרום: א. כניסה למייל האישי במבואות ב. תשעה ריבועים ג. קלאסרום ד. הצטרף לכיתה (+) ה. רישום הקוד שהמורה נותן

פורטל התלמידים של משרד החינוך