יום משותף - בחירות

הנושא המשותף בחירות - מערכי פעילות.pdf

למנחים/ות - מערך הפעילות

הנושא המשותף בחירות - מצעי המפלגות.pdf

למנחים/ות - מצעי המפלגות

בחירות - מצגת מלווה לנושא המשותף

למנחים/ות - מצגת עזר לשיטת בחירות

למנחים/ות חט"ע - סרטון לפעילות 3

למנחים/ות - סרטון קצר וחמוד (דקה)

למנחים/ות - סרטון קצר וחמוד (3 דקות) - לפעילות 3 חט"ע