top of page

בעלי תפקידים במוסד

ניתן ללחוץ על שם בעל.ת התפקיד לפניה בדוא"ל

מנהלת כללית ומנהלת ביה"ס: מלי קפלן

סמנכ"ל ומנהל כספים: ניצן ירמר

רכזת פדגוגית: ליבי מקדש

רכזת פדגוגית ורכזת מדידה והערכה: עירית אמיר

מנהלת חטיבה עליונה: ליטל מורג

מנהל חטיבת ביניים: עוז בן צבי

מנהל פנימייה: גלעד מנטל

רכזת צוות יעוץ, אחראית תחום מניעת סמים ואלכוהול: טלי אברס אסס

רכז חינוך חברתי בחט"ב: איתן בר און

רכז חינוך חברתי ומעורבות חברתית: אורי תומר

רכזת הטיפול בתכניות מצוינות: הדס גדיש

רכזת מרכז למידה וטיפול בפרט: תמי עמיר איידלמן

רכז בוגרים נעל"ה, ביטחון וקיימות: נוה תומר

מנהלת משרד ביה"ס: איריס רביד

רכזת מערכת: ריטה טננגולץ

רכזת מנב"ס ובגרויות: נעמה הורוביץ

מנהל הנהלת חשבונות: אמיר לוצקי

הנהלת חשבונות: חיה חרודי

רכז משו"ב, תקשוב ואתר ביה"ס: אביב צמח

רכזת ספריית בית הספר: דורית כהן

רכזת הכלה והשתלבות: נאוה אדלשטיין

רכז תחבורה: נחום פרץ

רכז מיחשוב: קלוד קונלין

רכז חצר ונוי: שאדי אבו פני

רכזת מעבדות: עשירה כרמלי

עו"ס פנימייה: מור גולדנברג

מזכירת מוזיכלי: שלומית סודרי 

bottom of page