top of page

בעלי תפקידים במוסד

מנהלת כללית ומנהלת ביה"ס: אלן אבישר

סמנכ"ל ומנהל כספים: ניצן ירמר

רכזת פדגוגית: ליבי מקדש

רכזת פדגוגית: עירית אמיר

סגנית מנהלת ומנהלת חטיבה עליונה: אמירה רוכסאר

מנהלת חטיבת ביניים: מלי קפלן

רכזת הערכה ומדידה: עירית אמיר

מנהל פנימייה, טיולים ופעילויות חוץ: יובל כץ

רכזת צוות יעוץ, אחראית תחום מניעת סמים ואלכוהול: טלי אברס אסס

רכזת חינוך חברתי בחט"ב: מיכל לרר

רכז חינוך חברתי ומעורבות חברתית: אורי תומר

רכזת הטיפול בתכניות מצוינות: הדס גדיש

רכזת מרכז למידה וטיפול בפרט: נגה מנור

רכז נעל"ה: גלעד מנטל

רכז בוגרים נעל"ה: נוה תומר

מזכירת ביה"ס: איריס רביד

רכזת מערכת, מנב"ס ובגרויות: אסתר לרר

מנהל הנהלת חשבונות: אמיר לוצקי

הנהלת חשבונות: חיה חרודי

רכז משו"ב, תקשוב ואתר ביה"ס: אביב צמח

רכזת ספריית בית הספר: דורית כהן

רכז ביטחון וקיימות: נוה תומר

רכזת הכלה והשתלבות: נאוה אדלשטיין

רכז מיחשוב: קלוד קונלין

רכז תחבורה: נחום פרץ

רכז חצר ונוי: שאדי אבו פני

רכזת מעבדות: עשירה כרמלי

עו"ס פנימייה: מור גולדנברג

bottom of page