top of page

ההיסטוריה של המוסד החינוכי "מבואות עירון"

המוסד החינוכי "מבואות עירון" הוקם בשנת 1949. את הבסיס הפיזי להקמתו היוו המבנים שהשאירו אחריהם קיבוצי הכשרה שחיו במקום במשך שנים (האחרון שבהם היה קיבוץ להבות הבשן). המוסד קרוי על שמו של גצל ארליכמן (רפאל) ז"ל, חבר קיבוץ עין שמר, שהיה שותף להקמתו ואחד המורים הראשונים בו.

המוסד החינוכי הוקם על ידי שתי קבוצות שהתחנכו בחברת הילדים בעין שמר: קבוצת "אורן", שהייתה בעת הקמתו של המוסד בכיתה ח' וקבוצת "תומר", שהייתה בעת כניסתה למוסד בכיתה ז'. בעת הקמתו מנה המוסד פחות מארבעים חניכים. המורים במוסד היו ברובם המוחלט חברי קיבוץ עין שמר. תוכנית הלימודים אותה למדו התלמידים הייתה דומה לתוכנית הלימודים שנלמדה ביתר מוסדות "השומר הצעיר" בארץ באותה התקופה. שתי החטיבות המרכזיות של תוכנית הלימודים היו לימודי הומניסטיקה לצד לימודי ריאליסטיקה, בתוספת של ספורט ולימודי שפות (אנגלית וערבית) וכן לימודי מוסיקה.

גצל ארליכמן.png

סדר היום בתחילת דרכו של המוסד - היה בערך כך: השכמה בשש וחצי בבוקר (כל החניכים ישנו בתקופה זו במוסד), לימודים עד שתיים עשרה וחצי, ואחרי זה ארוחת צהריים עד שעה 13:00 לערך.

בהמשך נסעו התלמידים לקיבוצים לעבודה בענפי הקיבוץ במשך כשלוש שעות כל יום. שיעורי בית ואימונים בתחומי ספורט שונים התקיימו בשעות אחר הצהריים והערב, וכן פעילות של חברת הנעורים, שבאותה עת – כולם היו חלק ממנה. 

בתחילת שנות החמישים של המאה שעברה הצטרף קיבוץ מענית לשותפות וקבוצה ראשונה של בניו החלה ללמוד במוסד. ארבע שנים מאוחר יותר הצטרף לשותפות גם קיבוץ ברקאי ושנים אחדות לאחר מכן החלו גם ילדי קיבוץ מצר ללמוד במוסד. הבעלות על המוסד הפכה למשותפת וכללה מאז את ארבעת הקיבוצים: עין שמר, מענית, ברקאי ומצר.

בשנות השמונים החליטו קיבוצי הבעלות להציע להנהלת מושב גן השומרון לשלוח את בניהם ללמוד במוסד, ואכן ההצעה התממשה ובכך נפתח הפתח לשילוב חניכים שאינם בני הקיבוצים המייסדים במסגרת המוסד. במהלך השנים הורחבה מגמה זאת וגם חניכי נעל"ה (נוער עולה לפני הורים), שהגיעו בתחילת הדרך בעיקר ממדינות ברית המועצות לשעבר והמדינות מסביבה (ולתקופה קצרה הגיעו גם ממדינות אמריקה הדרומית), וגם לתלמידים בני העדה האתיופית שהצטרפו - תחילה כקבוצה נפרדת ובהמשך השתלבו בשכבות השונות וגם במסגרת פרויקט פל"א (פרויקט להעצמה אישית של בני ובנות העדה) והפכו לחלק בלתי נפרד מהרקמה האנושית ההטרוגנית של המוסד.

במהלך שנות התשעים פתח המוסד את שעריו גם לישובי המועצה האזורית מנשה ולישובי הסביבה כולה.

כיום מונה מוסד "מבואות עירון" מעל אלף חניכים, חלקם הקטן בני הקיבוצים ורובם חניכים שבאים מהסביבה הגיאוגרפית של מועצה אזורית מנשה והסביבה.

bottom of page