הרשמה ללימודים במוסד

מידע לנרשמים

מבואות עירון קולט תלמידים בוגרי כיתה ו' ממועצה אזורית מנשה, ובמקרים מיוחדים - תלמידי חוץ.

מועדי ההרשמה

מועדי ההרשמה המדויקים והנחיות לנרשמים לקראת שנת הלימודים תשפ"ד יפורסמו כאן במהלך שנת 2023.