top of page

הרשמה ללימודים במוסד

מידע לנרשמים

יום פתוח לתלמידות ולתלמידי המועצה העולים לכיתה ז' יתקיים ביום שישי, 10.2.23, בין השעות
12:00-14:00.

מועדי ההרשמה

ההרשמה לעולים ולעולות לשכבת ז' תושבי מועצה אזורית מנשה בלבד מתבצעת באתר המועצה בלבד בין התאריכים 5.2.23-21.2.23.

 

פרטים אודות הרשמה לילדי חוץ מהשכבות השונות יפורסמו בהמשך.

bottom of page