מדעי הסביבה

פסולת מורחב.ppt

"שים לב למחשבותיך, הן הופכות למילותיך,

שים לב למילותיך, הן הופכות למעשיך,

שים לב ושפוט את מעשיך, מעשים הופכים להרגלים,

היה מודע להרגליך, הם הופכים לערכים שלך,

הבן וקבל את הערכים שלך, הם הופכים לגורלך".

מהטמה גנדי

פסולת מוצקה סיכום.docx
erkev_avir.ppt
avir1.doc
mivne_atmosfira_5.ppt