סמ"ל

תכנית סמ"ל - מנהיגות

מנהיגות תמונות

סמ"ל: עבודה על מנהיגים ומנהיגות, תלמידי ח'2, בהנחיית יפעת קייטס

עבודת סיכום מנהיגות ח2 סופי 2018