תרבות ישראל


התושב.pptx
ראש השנה בתורה.pdf
יום הכיפורים הוא יום מיוחד במסורת היהודית.pdf
ענו על פי הזיכרון או ידע כללי.pdf

הנה מה טוב ומה נעים בסגנון אוגנדי:

  • הנה מה טובו מה נעימו
  • שבתי אחינו גם יחדו
  • הנה הנה...

(צולם בקייפ-טאון על ידי משה לדרמן)