top of page

מקצועות הלימוד בחטיבת הביניים

Volleyball Serve

בחטיבת הביניים אנחנו עוסקים במימנויות הגופניות הבאות:
1. משחקי כדור קבוצתיים: כדור סל, כדור עף, כדור יד, קט רגל וכדור רגל - ברמת שליטה המאפשרת המשך פעילות בעתיד.

2. כושר גופני: רכישת כלים לפיתוח מרכיבי הכושר הגופני, פיתוח סיבולת אירובית ותירגול סיבולת אנארובית.

3. אתלטיקה קלה: קפיצה לרוחק, קפיצה משולשת, ריצת 60 מטר, ריצת 2,000 מטר, ריצת משוכות ושליחים.

 

חטיבת הביניים מיוצגת ע"י נבחרת האתלטיקה הקלה היוצאת מספר פעמים בשנה לתחרויות אזוריות וארציות, נבחרת נווט ונבחרות הכדור עף.

חינוך גופני

Public Demonstration

אנחנו מחנכים לאזרחות. הדבר דורש מאיתנו לצאת מאזור הנוחות שלנו, להיות פתוחים לדעות וגישות שונות ולהיות אקטיביים.

 

בכיתה ט נעסוק בנושאים מרתקים כגון מהם העקרונות לקיומה של מדינה ואיך כל עקרון מתממש במדינת ישראל, נדבר על זכויות אדם ואזרח- מהן? מי שומר עליהן? מה אני כאזרח.ית יכול.ה לעשות כאשר זכויותיי נפגעות? ונעסוק בשלטון החוק. בכל נושא נקיים דיונים מרתקים.

אזרחות

Science Class

"החשוב במדע הוא לא להשיג עובדות חדשות אלא לגלות דרכים חדשות לחשוב עליהן" (ויליאם לורנס בראג)

 

תכנית הלימודים בחט"ב שואפת לתת תשתית בסיסית לידע ולכישורים בתחומי המדע וטכנולוגיה הנחוצים לכל בוגרי מערכת החינוך. התכנית מבקשת לעודד את המוטיבציה של תלמידים לעסוק בעתיד בתחומים אלו. תחום הידע במדעים כולל נושאם בביולוגיה, בכימיה ובפיזיקה.

צוות מורי מדעים מורכב ממורים צעירים וותיקים ששואף כל הזמן לפתח שיעורים חווייתיים תוך יצירת עניין וסקרנות בקרב התלמידים. 

מדעים

Math Formulas

המתמטיקה מייצרת חווית אתגר עבור התלמידים, ומפתחת חשיבה רציונלית. במהלך הלמידה התלמידים מתמודדים עם אסטרטגיות למידה מאוד חשובות כמו: התארגנות, סדר, תכנון שלבי הבעיה, התמדה ותרגול . אסטרטגיות אלה יעזרו להם להתמודד בכל תחום בחיים ולא רק בשיעורי המתמטיקה. מקצוע המתמטיקה הוא מקצוע חשוב, מהנה ומפתח חשיבה. במתמטיקה ישנם סודות הניתנים לפיצוח וכאשר מצליחים לפצחם  הלמידה מעוררת אתגר,  סקרנות, התפעלות ואפילו הנאה.

מתמטיקה

Medieval Castle

למה ללמוד היסטוריה?

  • יש לנו יכולת לשחזר וללמוד מאירועי העבר וללמוד משגיאות העבר.

  • בהסתמך על עובדות העבר ניתן לתת פרשנות להווה.

  • ההיסטוריה מאפשרת לנו להבין אנשים אחרים ותרבויות אחרות.

  • היסטוריה מלמדת אותנו להיות מגלי עולם.

בואו לחקור איתנו את העבר:

בכיתה ח' נלמד על מהפכות- מהפכה מדעית, תקופת הנאורות, מהפכה אמריקאית, צרפתית ותעשייתית.

בכיתה ט' נלמד על אימפריאליזם, מלחמת העולם הראשונה והשלכותיה, בין שתי מלחמות עולם וארץ ישראל בין שתי מלחמות עולם.

היסטוריה

Tree Lined Path

תכנית "שיעור דרך" הינה תכנית רב תחומית שנבנתה בהלימה לתוכנית הלימודים לכיתה ז' במקצועות תנ"ך, ותרבות ישראל וכוללת בנוסף הקנייה ותרגול של מיומנויות אורייניות לשוניות נרחבות ותרגול ופיתוח הבעה בכתב ובעל פה. בתכנית יושם דגש על פיצוח שאלה, לצד התמקדות בכתיבת תשובה נאותה, כתיבת טיעון, הבנת הנקרא ומיזוג מידע ממספר טקסטים שונים. בתכנית מושם דגש על מנהיגות ועשייה חברתית, תוך חקר הזהות האישית והלאומית.
התוכנית משלבת פרויקטים חברתיים במוסד החינוכי ובקהילה ומתמקדת בשני אבני יסוד החיוניים בפיתוחו של מנהיג: גיבוש אמות מידה של ערכי מוסר ועצמאות אישית, ופיתוח מודעות חברתית והתנדבות פעילה בקרב התלמידים.

שיעור דרך

Science Experiments

תכנית מצויינות היא מסגרת בה נחשפים התלמידים להעשרה חינוכית בתחומי המדעים הניסויים ולחשיבה מתמטית.

 

התכנית מטפחת תלמידים מוכשרים, סקרנים, בעלי יכולות גבוהות ורצון להשקיע בלמידה ופיתות מיומנויות חשיבה.

מצויינות במדעים

bottom of page