נזכור

יצחק (איצו) נוימן

(1946 - 1966)

חנן בוך

(1944 - 1967)

אליהו גושן

(1947 - 1967)

אמנון חרודי

(1937 - 1967)

דוד בן שלום

(1947 - 1968)

יוסי גמר

(1950 - 1970)

יוסי ניידס

(1951 - 1973)

ירמי טנא

(1952 - 1973)

יורם סלע

(1942 - 1973)

יונתן (יוני) שומרוני

(1953 - 1974)

גדי הלמן

(1956 - 1977)

אבשלום (אבשי) בן יהודה

(1955 - 1978)

מיכה פייס

(1956 - 1978)

יפתח מור

(1959 - 1987)

מיה סגולי

(1969 - 1989)

צבי מור

(1955 - 1999)

מעין קופלמן

(1980 - 2000)

איציק דורי

(1958 - 2002)

ולנטינה יבסיינקו

(1986 - 2006)

רותם שולץ

(1998 - 2017)