top of page

ערכים מובילים במוסד

אנו מאמינים שיש קשר הדוק בין מטרות לבין אמצעים, בין היעד לבין הדרך. לכן, הערכים שאנו שואפים אליהם צריכים להתבטא קודם כל ביום-יום החינוכי, בפעילות השוטפת של החניכים ושל המחנכים, וביחסים שלנו עם הקהילות הסובבות אותנו.

עלינו כמחנכים להעניק לחניכינו:

 • מסרים חינוכיים ותגובה לאירועים חריגים

 • הפעלת סמכותנו החינוכית תוך הקשבה ושיתוף

 • התייחסות אל כל חניך כאל ישות אוטונומית בעלת צרכים, זכויות וכושר שיפוט

 • יצירת מרחבים מוגדרים בהם פועלים החניכים באופן חופשי ועצמאי, תוך לקיחת אחריות על פעולותיהם

 • הצגת חשיבותו של ערך החירות בחיי כל אדם, קבוצה, מדינה ועם

 • חיזוק הקשר בין חירות לאחריות

 • הכרות עם המסורת הדמוקרטית ויישומיה

עלינו לטפח אצל החניכים ולדרוש מהם:

 • אחריות לאקלים שמייצר מרחב מוגן במטרה לאפשר לכל פרט לממש זכויותיו

 • כנות, אמינות ויושר אישי

 • העצמה ותחושת ערך אישי

 • התמודדות עם מצבי ברירה ובחירה

 • לקיחת אחריות אישית על בחירותיהם והחלטותיהם

מוגנות, חירות ואחריות אישית

עלינו כמחנכים להעניק לחניכינו:

 • תנאי חיים הולמים

 • גבולות ברורים של אסור ומותר

 • יחס אישי מכבד לכל אדם, דיבור "בגובה העיניים"

 • אמפתיה וקבלה כלפי השונה

 • ראייה הוליסטית של האדם, תוך התייחסות למכלול תכונותיו וצדדיו

 • הכרות עם המסורת ההומניסטית והדגשת החשיבות בשמירה על כבוד האדם וזכויותיו

עלינו לטפח אצל החניכים ולדרוש מהם:

 • כיבוד הזולת וזכויותיו

 • הימנעות מוחלטת מאלימות על כל צורותיה

 • הימנעות מוונדליזם ופגיעה בבעלי חיים

 • הקשבה ואמפתיה

 • התמודדות עם מצבי עימות באמצעות הידברות ומשא ומתן

שוויון ערך האדם, כבוד וסובלנות

עלינו כמחנכים להעניק לחניכינו:

 • השכלה רחבה ועושר תרבותי

 • כלים לחשיבה ביקורתית

 • כלים להתמודדות רגשית

 • הזדמנויות לבירור ולפיתוח היכולות האישיות

 • דרבון למצוינות: מימוש היכולת האישית בכל תחום – לימודי, חברתי, אמנותי

 • דרבון להישגיות: הצלחה והצטיינות במדדים אובייקטיביים-חיצוניים

עלינו לטפח אצל החניכים ולדרוש מהם:

 • יכולת לקבוע מטרות ולעמוד בהן

 • התמודדות עם אתגרים וקשיים

 • חתירה למצוינות אישית

 • חתירה להישגים בסטנדרטים חיצוניים-אובייקטיביים

הישגיות

ומצוינות

עלינו כמחנכים להעניק לחניכינו:

 • מיומנויות בין-אישיות וחברתיות, ובעיקר היכולת להידבר ולשתף פעולה

 • הזדמנויות לפעילות חברתית תרבותית עם בני גילם

 • מסגרות חברתיות מגוונות ומשמעותיות

 • הזדמנויות לניהול עצמי (אוטונומיה) בתחומי פעילות שונים בבית הספר ובפנימייה

 • מודעות חברתית בתחומים כגון מיגדר (אפליית נשים), מעמד (אוכלוסיות מוחלשות), רב-תרבותיות (זרמים ועדות  בישראל), לאומיות (יחסי יהודים וערבים), טבע (איכות הסביבה) וקהילתיות (סולידריות ותרומה לזולת ולקהילה).

 • הזדמנויות לגילוי אחריות ומנהיגות קהילתית

 • דוגמה אישית לאכפתיות ומעורבות חברתית

עלינו לטפח אצל החניכים ולדרוש מהם:

 • השתתפות בפעילויות חברתיות של בית הספר

 • התחשבות בכללים חברתיים ושיתוף פעולה עם אחרים

 • אכפתיות כלפי הזולת

 • אחריות ומנהיגות חברתית, בתחומים המתאימים להם בבית הספר ובפנימייה

 • אחריות קהילתית: פעילות ותרומה בתחומים שפורטו לעיל ובתחומים אחרים.

חברתיות

עלינו כמחנכים להעניק לחניכינו:

 • הכרות עם המסורת הציונית ועם מטרות הציונות

 • הכרות עם מורשת היהדות לגווניה

 • הכרות עם החברה הישראלית על כל חלקיה

 • הכרות עם הארץ, נופיה ואתריה

 • הכרות עם תולדות הסכסוך היהודי-ערבי ועם היבטיו האקטואליים

 • טיפוח תחושת שייכות והמשכיות לאומית

 • הצגת עמדה יונית החותרת לשלום ולאחווה בינינו לבין שכנינו

עלינו לטפח אצל החניכים ולדרוש מהם:

 • השתתפות בפעילויות רעיוניות, כולל פעילויות חוץ-לימודיות של בית הספר

 • התמצאות ונקיטת עמדה בנושאים חברתיים ופוליטיים המעסיקים את המדינה

 • מעורבות, לקיחת אחריות ואף מנהיגות בחיי המדינה, דרך תנועות נוער, פעולות התנדבות, פעולות מחאה וכדומה.

ציונות בדרכי שלום

bottom of page