top of page

נוהל ערבי תרבות

רציונל:

במוסד חינוכי מבואות עירון אנו פועלים ליצירת תרבות נעורים תוססת. במסגרת תפיסה זו מתקיימים ערבי תרבות הפתוחים לכלל חניכי בית הספר, אחת לחודש. מטרה נוספת הינה לאפשר מסגרת תרבותית וחברתית נוספת המהווה אלטרנטיבה לתרבות ימי שישי של בני הנוער.

הערבים מתקיימים בהובלת ועדת תרבות של הפנימייה, אך שותפים להכנתם כלל חניכי בית הספר המעוניינים בכך.

נהלים:

על מנת שנוכל לקיים את הערבים באופן המיטבי יש להקפיד על מספר נהלים.

1. למעט חדר האוכל, כל הבניינים והכיתות נעולות.

2. הכניסה לערב הינה רק לחניכי בית הספר – לא תותר כניסת אורחים.

3. בכניסה לערב יבדקו התיקים של הבאים, על מנת להבטיח שלא יוכנסו חומרים כגון אלכוהול ועוד...

4. הנהלים החלים על בית הספר מתקיימים גם בערב תרבות – אין להכניס אלכוהול ואין לעשן בתוך מתחם בית הספר.

5. הכניסה לערב הינה משעה 20:30!

6. החל משעה 22:00 לא תתאפשר כניסה לבית הספר.

7. בסיום הערב כל הנוכחים מנקים ביחד את חדר האוכל ורק לאחר מכן עולים להסעות.

8. פניות של חניכים להגעה בשעה מאוחרת או הבאת אורחים יש להפנות לפני הערב למנהל הפנימייה יובל כץ (דרך המחנכים ורכזות השכבה).

תאריכי ערבי תרבות תשפ"ג:

  • 23.9.22 - ז'-י"ב – ערב פתיחה

  • 11.11.22 - ט'-י"ב – ערב תרבות

  • 17.11.22 - ז'-ח' - דיסקו

  • 16.12.22 - ז'-י"ב – ערב חנוכה

  • 13.1.23 - ז'-י"ב – ערב תרבות

  • 24.2.23 - ט'-י"ב – מוסד LOVE

  • 12.5.23 - ט'- י"ב – ערב תרבות

  • 18.5.23 – ז'-ט' – ערב תרבות חט"ב

זמני הסעות- ערבי תרבות תשפ"ג

אוטובוס 1:

20:15- מגל-תחנה ראשונה בהרחבה

20:20- להבות חביבה- תחנה ליד השער

20:25- שדה יצחק-תחנה ראשונה בכניסה

אוטובוס 2:

20:25- מאור-תחנה 5+ בשער

20:35- מענית

אוטובוס 3:

20:25- מצר

20:35- ברקאי

20:45- גן השומרון- תחנה ליד הבריכה

אוטובוס 4:

ליישובי אלונה, גבעת עדה, רגבים, כפר גליקסון

20:30- בתחנת הדלק פז + תחנת אוטובוס בכניסה לגבעת עדה

אוטובוס 5:

20:30- משמרות-תחנה ישנה ליד הגנים

20:40- עין עירון-ליד המכולת

20:45- ממלכתי כרכור (מול פיצוחי איבגי)

אוטובוס 6:

20:30- בנימינה + זיכרון

20:40- משטרה פרדס חנה

20:40- נעלי ליאור

20:45- תלמי אלעזר

מיניבוס 1:

20:20- מי עמי

20:35- קציר- ליד ביה"ס היסודי

20:30- חדרה, בתיאום טלפוני מול נחום.

בסיום הערב 2 פיזורים:

כיתות ז'-ח' בשעה 23:00

כיתות ט'-י"ב בשעה 1:00.
 

* בערבי תרבות שאין ז'-ח',  יש רק הסעת חזור אחת בשעה 1:00.

* קציר וחדרה שמעוניינים בהסעה- יש לתאם מראש טלפונית מול נחום 054-5627480

* תאריכי הערבים ולו"ז ההסעות עלולים להשתנות במהלך השנה. שינויים יעודכנו באתר ביה"ס.

bottom of page