top of page

הרשמה לכיתה ז' לשנת הלימודים התשפ"ג

שימו לב:

תושבי המועצה האזורית מנשה (על פי חוק ועל פי מרשם האוכלוסין) נרשמים במחלקת החינוך במועצה בלבד בין התאריכים  19.02.22 – 1.2.22 .

במהלך חודש מרץ 2022, כל תלמיד שאושרה הרשמתו במועצה יקבל מכתב אישור לביתו ממבואות עירון. משפחות התלמידים שאושרה הרשמתם, יקבלו מייל ממבואות בקשר להמשך התהליך.

האפשרות להגשת ערעור פתוחה עד תאריך 16.03.22.

מידע בנושא הרשמת תלמידי חוץ ללימודים במבואות עירון
 

תהליך ההרשמה המפורט בזאת מתייחס לתלמידים שאינם ממוא"ז מנשה:

 1. אופן ההרשמה – באמצעות אתר האינטרנט בלבד (מילוי טופס הרשמה בקישור שלעיל ושליחתו במועדי ההרשמה בלבד. לאחר ההרשמה תקבלו אישור על הגשת הטופס).

 2. חובה לצרף תעודות וכתובות מייל של שני ההורים.  

 3. מועדי הרשמה – ההרשמה בין התאריכים  24.02.22 – 1.2.22.

 4. חשוב לדעת  לאחר שהתלמיד/ה התקבל/ה לבית הספר ת/יצטרך לעבור מבדקי התאמה לקבוצות הלימוד (לא לקבלה לביה"ס). התכנים ומועד המבדק יתפרסמו באתר ביה"ס לאחר סיום קבלת התלמידים.

תנאי קבלה:

א. תלמידים בעלי יכולת ומסוגלות לימודית טובה מאד, על בסיס תעודות.

ב. תלמידים בעלי התנהגות טובה מאוד.

ג. יש עדיפות לתלמידים אקטיביים, בעלי מעורבות חברתית וקהילתית ובעלי אחריות לימודית.

לתשומת ליבם של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים: מבואות עירון איננו בית ספר לחינוך מיוחד ואין בו כיתות לחינוך מיוחד / כיתות קטנות.

תהליך הקבלה:

 1. רישום הילדים שמחוץ למועצה יתקיים דרך אתר האינטרנט של ביה"ס בלבד (במועדי ההרשמה).
  שימו לב: ההרשמה מקוונת ויש לשלוח תעודות סרוקות באיכות טובה. תלמידים שהתעודות שלהם לא יגיעו – לא תיבדק הרשמתם.

 2. ועדה מקצועית בית ספרית תבחן את הפניות על פי תנאי הקבלה ועל סמך המקומות הפנויים נחזיר תשובות לתלמידים שיתקבלו ללימודים במבואות עירון. ככלל ישלחו תשובות בדוא"ל לכל הילדים שנרשמו.

 3. הורי הילדים שיתקבלו, יתבקשו להסדיר את הרישום והתשלום לבית הספר.

לוח זמנים לקבלת ילדי חוץ:

 1. בין התאריכים 24.02.22 – 1.2.22 – רישום באתר האינטרנט בלבד.

 2. בחינת מצב- כמה מקומות פנויים נותרו לתלמידי חוץ.

 3. עד 15.5.2022 – מתן תשובות לתלמידים מחוץ למועצה, על בסיס מקום פנוי.

 4. עד 12.6.2022 – התלמידים שיתקבלו יתבקשו להשיג אישור מהרשות המקומית בה הם מתגוררים, ללימודי חוץ במבואות עירון. עם קבלת האישור, יתבקשו להסדיר הרישום והתשלום.

שימו לב- באחריותכם לבדוק מול הרשות מתי ניתנים אישורים ע"י הרשות.

​יום פתוח לילדי חוץ יתקיים השנה עבור תלמידים שיתקבלו לשנת תשפ"ג משכבת ז'-יב' יתקיים ב-19.5.22. נא להתעדכן בדף זה באתר לקראת המועד.

במידה ובתום המועד האחרון לרישום ותשלום, יהיו תלמידים שלא יממשו את זכותם ללמוד במבואות עירון, נפנה לתלמידים נוספים שעמדו בתנאי הקבלה.

המעוניינים לערער על אי קבלתם, יוכלו לערער בכתב ולשלוח את המכתב למזכירות בית הספר לדוא"ל mazkirut@mevoot-eron.com  עד 29.5.2022.

לתשומת ליבכם:

 • הרישום באתר אינו מהווה קבלה לבית הספר. הקבלה מותנית בתהליך שתואר במסמך זה.

 • הרישום לבית הספר הוא אישי ולא נוכל להבטיח היענות לבקשות רישום של קבוצות חברים.

הרשמה לכיתות ח' – י' (ילדי מועצה וילדי חוץ)

נכון להיום הכיתות מלאות, ואין אנו מתחילים בהליך קבלת תלמידים. הליך קבלת התלמידים לכיתות אלה יעשה רק בכפוף למקומות שיתפנו, וזאת נדע רק בסוף שנת הלימודים הנוכחית בחודש יולי. לעת עתה, ניתן להירשם לרשימת המתנה. אנו נטפל ברשימת ההמתנה לכשיתברר לנו האם וכמה מקומות פנויים יש לנו ביוני 2022 .

בשלב זה הנכם מתבקשים למלא את טופס ההרשמה באינטרנט בלבד (הרישום לכיתות ח'-י' ימשך עד 8.5.2022), יש לשלוח סריקה של התעודות באיכות טובה.

bottom of page