המוסד החינוכי מבואות עירון

ד.נ חפר מיקוד: 3881700, טלפון 04-6377720, פקס 04-6372857 mazkirut@mevoot-eron.com

שכבת י' - עמר

שכבת י"א - סהר

לוח ארועים שכבתי

שכבת ז' - רותם

שכבת ח' - אופק

שכבת ט' - גולן

הרשמה לתש"פ

חל מיום ראשון ה - 11.08.19 ועד ליום חמישי ה 22.08

הנכם מתבקשים להסדיר את ההרשמה והתשלום לשנת הלימודים

הקרובה בהנהלת החשבונות.

ניתן להסדיר את התשלום טלפונית.

ימים א - ה בין השעות - 08:00 15:00

טלפון

04-6238123

04-6238119

בברכת שנת לימודים מוצלחת,

הנהלת המוסד החינוכי

חוברת הכוון - מעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה

חוברת הכוון עבור תש"פ